top of page

Beskärning

För att få långlivade och vackra träd och buskar, som dessutom ger så mycket blomning och fruktsättning som möjligt, så är återkommande beskärning nödvändig. Dessutom är det naturligtvis viktigt att den utförs på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Val av tidpunkt görs utifrån det enskilda trädets eller buskens förutsättningar- det är här min kompetens som certifierad trädgårdsmästare kommer in. 

 

Alla beskärningsarbeten är RUT-avdragsgilla och du betalar därmed endast halva faktiska kostnaden.

Boka in din beskärning redan idag

bottom of page